Ecorys onderzoek: Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Klant: Het Rijk | Sectoren: Social Policy

Ecorys heeft in samenwerking met Dialogic de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 uitgevoerd.

Het onderzoek geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarkt op macroniveau, mesoniveau (organisatieniveau), en microniveau (funcie- en zelfs taakniveau). Daarbij wordt teruggekeken over de periode 2013-2017, vooruitgekeken voor het tijdvak 2018-2021 (middellange termijn) en een verkenning uitgevoerd voor de lange termijn (2022-2025). Er is in het rapport speciale aandacht voor de invloed van technologie op de arbeidsmarkt van het Rijk. Voor specifieke functies en taken zijn de effecten van technologie in kaart gebracht in relatie tot de (verwachte) toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor de komende jaren. Alle trends en ontwikkelingen worden tevens afgezet tegen ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt over dezelfde perioden. 
 
Conclusies; uitdagingen voor het Rijk

Kenmerkend voor dit onderzoek is dat de arbeidsmarkt op verschillende hiërarchische niveaus is geanalyseerd, dat functies zijn ontleed in taken en bijbehorende competenties en dat hierbij bijzondere aandacht uitging naar de relatie tussen mens en technologie. Dit specifieke karakter wijst ons op hieruit volgende uitdagingen voor het Rijk. Indien de uitdagingen op de juiste manier benaderd worden, kan dit het Rijk helpen bij het goed laten matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het gaat om de volgende vier belangrijke uitdagingen voor het Rijk en haar arbeidsmarkt voor de periode tot 2025:

  1. Duurzame inzetbaarheid benaderen op basis van taken en competenties (niet enkel op basis van functies).
  2. Technologie benaderen als integraal onderdeel van arbeidsmarktbeleid
  3. Kansen die samenwerking met technologie biedt op een verantwoorde manier verzilveren
  4. Het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende organisatielagen.

Meer (details) weten?
Download hier het (300 pagina’s tellende) rapport

Key Experts

Sarai Sapulete Senior Consultant