Ecorys draagt bij aan een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Klant: De Kansspelautoriteit | Sectoren: Economic Growth

Op grond van de Wet op de kansspelen (Wok) is het in Nederland verboden om kansspelen te organiseren, tenzij daar een vergunning voor is verstrekt. 

Dit vergunningenstelsel valt onder het beheer van en toezicht door De Kansspelautoriteit (Ksa), de onafhankelijke toezichthouder van de kansspelen in Nederland. Het keuren van kansspelen door onafhankelijke keuringsinstellingen neemt in de reguleringssystematiek een belangrijke plaats in, omdat er op die manier voor gezorgd kan worden dat de verschillende publieke belangen gewaarborgd worden, waarbij het keuren vooral bijdraagt aan een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. In opdracht van de Ksa heeft Ecorys in 2015 onderzoek gedaan naar de markt voor deze keuringsinstellingen.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is geweest om na te gaan in hoeverre de voorgenomen keuringen van keuringsinstellingen adequaat de publieke belangen waarborgen. Het onderzoek bestaat uit drie hoofdonderdelen: een analyse van het wettelijke kader, een marktinventarisatie en een analyse van de borging van de publieke belangen.

Bevindingen
Wettelijk kader - De procedure rondom het aanwijzen van keuringsinstellingen kent momenteel onduidelijkheden. Het is belangrijk dat de Wok duidelijke criteria bevat voor de aanwijzing van keuringsinstellingen en dat aanwijzingen openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via een register. 
Markt - De huidige markt voor keuringen van land-based spellen werkt niet optimaal en kent bijvoorbeeld hoge toetredingsbarrières. Transparantie over de wettelijke eisen aan kansspelen en herziening van de verouderde Nederlandse regelgeving kan meer marktdynamiek creëren. 
Publieke belangen – Binnen het huidige systeem bestaan er risico’s voor het waarborgen van de publieke belangen, maar deze zijn in de praktijk beperkt. Meer transparantie vanuit de Ksa over het toezicht kan deze risico’s nog verder beperken.

Klik hier om het eindrapport ‘Marktscan - keuringen van kansspelen in Nederland’ te downloaden.

Key Experts

Nora Plaisier Principal Consultant