Business case Central Innovation District

Klant: Gemeente Den Haag | Sectoren: Regions and Cities

In opdracht van de gemeente Den Haag en in samenwerking met BVR adviseurs, heeft Ecorys een vervolgstudie naar het Central Innovation District (CID) van Den Haag uitgevoerd.

Het CID werd gevormd door de drie verbonden deelgebieden rond de drie grote stations in de stad (Binnenstad, Beatrixkwartier en Binckhorst/Laakhaven). Dit gebied is, door de concentratie aan economische en maatschappelijke functies, een zeer belangrijk gebied voor de stad en regio.

Ook in de stad Den Haag ziet de gemeente dat de wereld in beweging is en er grote veranderingen in de maatschappij aan komen. In regionaal verband (MRDH) is, in de zogenoemde 'Roadmap Next Economy', onderzoek gedaan naar deze veranderingen: wat betekent dit voor de regio en welke strategie is nodig om deze veranderingen het hoofd te bieden en de kansen te benutten? Den Haag heeft vervolgens ook op het niveau van de stad haar ambities uitgewerkt in de toekomstvisie ‘Stad in Transitie’ en drie uitvoeringsagenda's (Ruimte voor de stad, Sociale agenda en Economische agenda).

Een van de concrete ambities hieruit is de toekomstpropositie 'Central Innovation District'. Deze propositie zal de komende tijd concreter moeten worden door samen met de belangrijkste stakeholders eerste keuzes te maken over benodigde investeringen. De gemeente heeft BVR en Ecorys gevraagd om in een volgende stap, samen met stakeholders, de propositie in de vorm van een business case concreter te maken. Deze business case wordt een analyse-instrument om de financiële en maatschappelijke consequenties van de propositie voor alle stakeholders inzichtelijk te maken. De uitgaven, ontvangsten, impact en bijbehorende risico’s worden hierin in kaart gebracht, ter ondersteuning van verdere besluitvorming over de propositie. Hierbij kijken we niet alleen naar kosten en baten in algemene zin, maar ook de fasering hiervan in de tijd en de mogelijkheden om deze ambitie samen met de verschillende stakeholders financieel te realiseren.

Key experts

Walter Hulsker Partner