Beroep De Rentmeester

Klant: Stichting Pensioenfond Spoorwegen | Sectoren: Regions and Cities

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 uitspraak gedaan over de bouw van een megasupermarkt in de gemeente Westland. Het bestemmingsplan De Rentmeester maakte in Naaldwijk de bouw van een nieuw complex mogelijk, onmiddellijk ten westen van winkelcentrum De Tuinen, met onder meer een megasupermarkt van maximaal 3.750 m2 wvo, 47 appartementen en twee lagen parkeren.

SPF en enkele lokale ondernemers hadden beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en de door de gemeente verleende omgevingsvergunning. De Raad van State concludeerde onder meer dat de actuele regionale behoefte aan een megasupermarkt niet voldoende door de gemeente was onderbouwd. De Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit van B&W tot verlening van de omgevingsvergunning vernietigd.

Ecorys stond Lexence, de advocaat van de Stichting Pensioenfonds Spoorwegen en de lokale ondernemers, inhoudelijk bij. Ecorys heeft onderbouwd dat bij de berekening van de toe te voegen dagelijkse detailhandel in Naaldwijk niet voldoende rekening was gehouden met de mogelijke benutting van bestaande winkelpanden en met de bestaande planvoorraad aan nieuw te realiseren detailhandel in de gemeente Westland. Daardoor is er niet aangetoond dat er geen onaanvaardbare leegstand in Naaldwijk kan ontstaan.

Key Experts

Wilbert Kroessen Principal Consultant