Organisatie van de warmteketen in Zwolle

| Natural Resources

In de gemeente Zwolle vormt een aansluiting op een warmtenet voor veel gebouwen een aantrekkelijk alternatief voor verwarming met aardgas.

De gemeente Zwolle staat voor de vraag hoe zij de (duurzame) warmteketen wil organiseren. Een belangrijke vraag daarbij is welke rol de gemeente Zwolle en de ketenpartners moeten nemen met het oog op een betaalbare, betrouwbare en toekomstbestendige inrichting van de warmteketen. Ecorys heeft de gemeente Zwolle hierover geadviseerd. In ons rapport hebben wij vier modellen voor de organisatieketen van de warmteketen voorgesteld en beoordeeld aan de hand van door de gemeente vastgestelde uitgangspunten.

Ecorys helpt niet alleen de gemeente Zwolle maar ook andere gemeenten bij het vormgeven van de warmtetransitie. Dat doen wij bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het opstellen van een transitievisie en het opstellen en beoordelen van business cases.

Het rapport
Klik hier om het eindrapport ‘Organisatie van de warmteketen in Zwolle’ te downloaden.