Onderzoek naar samenwerking in regionale Intensive Care-netwerken

| Social Policy

Ecorys voert in co-creatie met Zorginstituut Nederland onderzoek uit naar de totstandkoming van samenwerken en ‘samen leren en verbeteren’ in IC-netwerken binnen de complexiteit van de zorg. In dit onderzoek staan de mechanismen en processen die daarbij een rol spelen centraal. De methodologie die hiervoor wordt ontwikkeld, moet ook bruikbaar zijn voor andere zorgvelden waar netwerkvorming een rol speelt.

Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te ontwikkelen in samenwerking en verbeterprocessen tussen zorgaanbieders die ertoe bijdragen dat elke IC-patiënt op de juiste IC met de juiste expertise en middelen wordt behandeld. Klik hier om meer te lezen over regionale IC-netwerken en Zorginstituut Nederland.

Binnen dit onderzoek worden partijen in het veld nadrukkelijk betrokken om mee te denken over de onderzoeksmethodiek. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Lucienne Berenschot van Ecorys ([email protected]).