Onderzoek Ecorys draagt bij aan concrete plannen om de kinderopvang op Caribisch Nederland te verbeteren

| Social Policy

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Kinderopvang is door Ecorys, CurConsult en NACSI, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kinderopvang op Caribisch Nederland.

Mede op basis van dit onderzoek is besloten dat het Rijk vanaf 2020 jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar stelt voor o.a. het opstellen van eisen aan de kwaliteit van de voorzieningen, het inrichten van toezicht op de voorzieningen en het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau van medewerkers. Deze investering is nodig; het Ecorys-onderzoek laat zien dat er, ondanks dat er vooruitgang geboekt is de afgelopen jaren, het merendeel van de kinderen het risico loopt op een onderwijsachterstand. Ook is kinderopvang nog niet voor iedereen (financieel) toegankelijk en is meer kennis gewenst over het signaleren van ontwikkelingsachterstanden, probleemgedrag en andere specifieke ondersteuningsbehoeften.

Klik hier voor de Kamerbrief en hier voor het onderzoeksrapport.