Leren van en met elkaar: een ontwikkelingsgericht onderzoek naar lerende organisaties in de schuldhulpverlening en Zorg & Welzijn

|

In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek werken Ecorys en CAOP samen.

Op basis van inzichten uit de literatuur over lerende organisaties, aangevuld met praktijkkennis vanuit een focusgroepbijeenkomst, ondersteunen wij drie (gemeentelijke) schuldhulporganisaties in het proces naar een ‘lerende organisatie’. Daarbij is aandacht voor het gebruik van nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook voor de Plan–Do–Check–Act-cyclus: continu verbeteren door te reflecteren op je handelen en zo nodig werkwijzen aan te passen.
 
Aan elke schuldhulporganisatie koppelen we - als een soort van buddy - een zorg-/welzijnsorganisatie die al (eerste) stappen heeft gezet richting ‘meer lerende organisatie’. De zorg/welzijnsinstellingen kunnen de schuldhulporganisaties ondersteunen, maar zelf gedurende het traject ook verder gaan met hun leerproces. Inspiratie daarvoor doen zij op in onder meer vier bijeenkomsten die we organiseren voor alle deelnemende organisaties (= drie schuldhulp- en drie zorg/welzijnsorganisaties).