eValuecomp: test de impact van jouw onderwijsprogramma's voor ondernemerschap in het hoger onderwijs!

| Social Policy

Ecorys leidt een consortium dat een online beoordelingstoolkit ontwikkelt voor het meten van de impact van onderwijsprogramma's voor ondernemerschap in het hoger onderwijs - het EEEPHEIC-project (uitgesproken: epic). De klant is de Europese Commissie (DG EAC). Momenteel is de pilot-toolkit, genaamd eValueComp, online en wordt deze gehost door het HEInnovate-platform. De komende twee maanden zal de toolkit eValueComp worden getest door docenten en studenten die worden uitgenodigd om feedback te geven via online feedbackenquêtes en telefonische interviews.

Een ander belangrijk testmoment was op het HEInnovate-evenement in juni 2019. Hier voerde het consortium feedbackverzamelingssessies uit in de vorm van workshops met docenten en studenten. De workshops maakten het mogelijk om in realtime te observeren hoe gebruikers van de eValueComp pilot-toolkit omgaan met en werken aan (de samenwerking met) de pilot-toolkit. Eén workshop was gericht op docenten en testte de toolkit door een beoordelingsvragenlijst naar keuze te maken en feedback te geven over de gebruiksvriendelijkheid en relevantie van de pilottoolkit. De andere workshop was gericht op studenten. Hier konden de deelnemende studenten kiezen uit drie verschillende vragenlijsten die het consortium vooraf had samengesteld. Studenten werden vervolgens gevraagd om een van die op ons gebaseerde beoordelingsvragenlijsten in te vullen en feedback te geven. 

Het consortium kon tijdens de workshops in Boekarest belangrijke feedback verzamelen. Samen met de andere verzamelde feedback (via enquêtes en interviews) zal deze in de zomer worden geanalyseerd. De resultaten van de pilotfase - en de feedback - worden tijdens de klantbijeenkomst in september aan de klant gepresenteerd. Hier zal het consortium ook mogelijke wijzigingen in de toolkit voor de definitieve versie van de eValueComp-toolkit met de klant bespreken. Die wijzigingen worden vervolgens in de herfst van 2019 geïmplementeerd. Het doel is om de definitieve toolkit naast het eindrapport in december 2019 te leveren.