hero

Ecorys presenteert inzichten Vital Nodes project op Congres Topcorridors

| Transport and Infrastructure

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt samen met regio en bedrijfsleven aan  een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem dat bijdraagt aan duurzame economische groei en waarbij de gebruikers tevreden zijn. Deze groei gaat dus samen met een optimale leefkwaliteit en woonomgeving langs de corridors. Op 6 juni hebben de corridorpartijen samen met een aantal stakeholders de balans opgemaakt na anderhalf jaar programma Goederenvervoercorridors: wat is inhoudelijk bereikt, wat komen we tegen op de weg van deze vernieuwing? Wat is nodig om naast infrastructuur ook logistiek, ICT en ruimtelijk-economische planning programmatisch in te zetten voor deze opgave? Ook waren de Europese Commissie en de Duitse Deelstaat Nordrhein-Westfalen aanwezig. 

Ecorys, partner binnen het VitalNodes programma, heeft op dit congres de verbinding gelegd met ontwikkelingen die binnen de Europese Unie op het gebied van corridorontwikkeling (TEN-T) spelen. Na een korte introductie van dit Horizon 2020 project volgde een levendige discussie met de zaal. 

Bekijk de presentaties van het congres. Voor vragen over het Vital Nodes programma of goederencorridorontwikkeling kunt u contact opnemen met Onno de Jong ([email protected])