Ecorys doet onderzoek naar het stimuleren van ontwikkeltools bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

| Social Policy

Ecorys voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een onderzoek uit naar hoe verschillende beschikbare handleidingen en tools samengebracht kunnen worden, zodat ontwikkelaars van kwaliteitsinstrumenten begeleidt worden tijdens het ontwikkelproces. Dit onderzoek wordt zelfstandig door Ecorys uitgevoerd. 

Veel zorgorganisaties zijn aan het nadenken over kwaliteit van zorg en hoe deze te waarborgen is. Om deze reden houden veel organisaties zich dan ook bezig met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. Een veelvoorkomend probleem is echter dat organisaties vooral hun eigen draai geven aan kwaliteitsinstrumenten of deze zelf ontwikkelen, waardoor de vergelijkbaarheid onder druk staat. Om ontwikkelaars zoveel mogelijk te ondersteunen en te waarborgen dat de instrumenten vergelijkbaar zijn, heeft het Zorginstituut een groot aantal ontwikkeltools ontwikkeld. Het aantal ontwikkeltools is alleen zo substantieel dat ontwikkelaars moeite hebben met het vinden van de juiste informatie.

De hoofdvraagstelling waarop dit onderzoek antwoord op zal geven is: Hoe kunnen de verschillende beschikbare handleidingen en tools samengebracht worden, zodat de informatiegebruikers (ontwikkelaars van kwaliteitsinstrumenten) begeleid worden tijdens het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument, maar ook antwoord kan geven op specifieke vragen rond het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument.

Het onderzoek is op 1 augustus van start gegaan en wordt half november afgerond. Voor meer informatie kunt u terecht bij Emalie Hurkmans ([email protected]).