Advies Ecorys leidt tot realisatieovereenkomst over het vernieuwen van Station Almere Centrum

| Transport and Infrastructure

Met de ondertekening op 17 juli van de realisatieovereenkomst voor Station Almere Centrum geven ProRail, NS en de gemeente het startsein voor de aanbestedingsprocedure die tot januari 2020 loopt. Daarna beginnen de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering van de daadwerkelijke aanpassingen.

Bart Witmond, partner bij Ecorys, nam tijdens dit adviestraject de rol aan als projectleider en contactpersoon. Hij heeft samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincie Flevoland, NS, ProRail en de gemeente Almere overlegd met als doel om gezamenlijk tot afspraken te komen. Deze afspraken gaan over het vernieuwen van het station en het toevoegen van extra woningen en werklocatie van Almere. Deze afspraken vormen tevens de basis voor het uitvoeren van de projecten, die de bereikbaarheid en de stedelijke kwaliteit van Almere gaan verbeteren. 

Het vernieuwen van het station heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het Stationskwartier. Zo wordt het station een veilige en aantrekkelijke entree voor de stad en het OV-knooppunt voor de regio. Een duurzaam station dat voorbereid is op de toekomst! De komst van Floriade Almere 2022 is aanleiding om de noodzakelijke aanpassingen nu al te doen. Het station is dan klaar om de bezoekers aan de expo Floriade te ontvangen. Bovendien past het nieuwe station bij de ambities van programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren om de stad nog aantrekkelijker te maken voor Almeerders en de hele regio.

Het totaal van de investering om de verbeteringen aan het station en de omgeving te kunnen realiseren bedraagt € 45 miljoen. Op 18 juli is de aanbestedingsprocedure voor het station gestart. Deze aanbestedingsprocedure loopt tot januari 2020. Daarna beginnen de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering van de daadwerkelijke aanpassingen. De aard van de werkzaamheden vraagt om verschillende expertises en daardoor voor meerdere contracten. Een eerste contract voor het stationscomplex met de hal, de fietsenstallingen, plafonds en verlichting van het busstation en de perrons. En een tweede contract voor alle activiteiten aan de overkapping: schilderwerk, glasvervanging en zonnepanelen.

Ook de omgeving van het station gaat vernieuwd worden. De directeur van ProRail zei hierover het volgende “de vernieuwing van de pleinen rond het station wordt door de gemeente in een afzonderlijk project gerealiseerd. De aanbesteding voor de stationsomgeving (openbare ruimte) start zodra het definitieve ontwerp van de openbare ruimte klaar is. De omgeving zal - net als het station - voor aanvang van de Floriade in 2022 gereed zijn”.