Werk- en leeromstandigheden van leraren in beeld

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

Meer dan een derde van de leraren geeft aan nogal veel tot veel stress te ervaren op het werk. In het voortgezet onderwijs is dit 34%, in het basisonderwijs 37%. Een van de belangrijkste genoemde stressfactoren zijn te veel administratieve taken.

Dit is een van de conclusies voor Nederland uit deel 2 van de Teaching and Learning International Survey 2018 (TALIS) van de OESO. De Nederlandse resultaten uit dit onderzoek zijn vandaag gepubliceerd. 

TALIS biedt de meest uitgebreide internationale vergelijking van wat leraren en hun schoolleiders vinden van hun werk- en leeromstandigheden. Er hebben bijna 50 landen deelgenomen aan TALIS in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en 15 landen aan TALIS in het basisonderwijs (groepen 3 t/m 8). In Nederland hebben 4.600 leraren en 340 schoolleiders meegedaan van 340 scholen. Ecorys, MOOZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen de uitvoering van het TALIS onderzoek in Nederland.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt de vergelijking om de situatie in Nederland te vergelijken met die van andere landen en te leren van andere landen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor beleidsontwikkeling.

In juni 2019 verscheen het eerste deel van TALIS 2018, “Teachers and School leaders: continuous leaders” (pdf). In maart 2020 verscheen het tweede deel, “Teachers and school leaders as valued professionals” (pdf). Belangrijke resultaten uit dit tweede deel zijn:

  • Van de landen in Noordwest-Europa heeft Nederland het laagste aandeel leraren die werkstress ervaren.
  • Leraren in Nederland ervaren vaker dan gemiddeld in Noordwest-Europa dat het aan het begin van de les een tijdje duurt voordat de leerlingen rustig worden. 
  • Nederlandse leraren hebben veel professioneel zelfvertrouwen. Hun zelfvertrouwen stijgt met de jaren werkervaring en met hun leeftijd.
  • Leraren zijn erg tevreden met hun baan.
  • Leraren oordelen kritisch over de voorbereiding door lerarenopleidingen.
  • Nederlandse leraren werken op veel vlakken samen, maar de frequentie waarmee Nederlandse leraren dit doen is voor de meeste activiteiten gering. 
  • Nederlandse schoolleiders in het vo ervaren minder belemmeringen voor het bieden van hoogwaardig onderwijs dan in 2013. Een tekort aan bevoegde leraren is in zowel po als vo één van de belangrijkste genoemde belemmeringen. In het po wordt met een tekort aan ondersteunend personeel als belangrijkste belemmering genoemd. 

Meer weten? Bekijk de onderzoeksrapporten:

Key Experts

Menno Wester Consultant