Welvaartseffecten waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Natural Resources

Ecorys ondersteunt het Deltaprogramma Zoetwater met het bepalen van effecten van droogte op de Nederlandse economie.

Ecorys verschaft inzicht in het type problemen waarmee watergebruikers geconfronteerd worden, hoe zij zich aanpassen aan droogte en wat voor kosten daarvoor moeten worden gemaakt. Dit wordt zo veel mogelijk uitgedrukt in euro’s (in jargon: in welvaart voor Nederland), zodat er vergeleken kan worden hoe effecten van droogte verschillen tussen regio’s en verschillende watergebruikers.

Ecorys geeft een specifiek antwoord op de vraag: hoe groot is het probleem? Met de becijfering kan het onderzoeksteam inzicht geven in welke maatregelen en welke mate van investeringen van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse maatschappij. Ecorys werkt hierbij nauw samen met kennisinstituut Deltares en Rijkswaterstaat. De effecten (uitgebreide modelresultaten) worden vertaald naar de economische betekenis en relevante beleidsafwegingen.
 

Key Experts

Manfred Wienhoven Principal Consultant