Wat gaan de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor uw gemeente betekenen?

Klant: Gemeenten | Sectoren: Regions and Cities

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging (Wkb) brengt veel onzekerheden met zich mee. Vooral op financieel vlak. Veel gemeenten hebben op dit moment nauwelijks inzicht in de financiële gevolgen. Toch is het mogelijk om de kosten en baten voor uw gemeente in beeld te brengen. Een goed inzicht in de toekomstige financiële situatie is belangrijk, want het kan u helpen om de juiste keuzes te maken en te bepalen waarop u gaat sturen. De experts van Ecorys helpen u hier graag bij.

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen?
Ecorys brengt alle beleids- en proceswijzigingen en bijkomende kosten en baten van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in kaart. Wij helpen uw met het maken van de juiste keuzes en doen concrete aanbevelingen. Daarnaast is onze studie inzetbaar om te monitoren: de komende jaren kunt u de ingezette richting op basis van deze gegevens toetsen en bijsturen.

Benieuwd naar onze methode? Bekijk onze brochure (pdf) voor meer informatie.

Meer weten weten over de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging? Bekijk hier onze overige artikelen!

Key Experts

Michel Hek Sector Leader