Warmtetransitie: Vesta MAIS-model

Klant: RVO, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Nuon | Sectoren: Natural Resources

De warmtetransitie is in volle gang. Ecorys ondersteunt opdrachtgevers met het verkennen van de toekomst in modelstudies en het opstellen van transitievisies warmte. Hiervoor gebruikt Ecorys het Vesta MAIS-model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het Vesta MAIS-model is ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de mogelijke transitiepaden van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Het technisch-economisch rekenmodel is in 2017 open source gegaan. Medewerkers van Ecorys hebben aan de ontwikkeling van het model bijgedragen.

Daarnaast helpen wij anderen om zelf aan de warmtetransitie te rekenen met het model. 

  • In opdracht van RVO organiseren wij trainingen voor gemeenten, netbeheerders en adviesbureaus. 
  • Wij hebben opdrachtgevers als het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Nuon geholpen met specifieke vraagstukken op het gebied van de warmtetransitie.

In oktober 2019 hebben alle gemeenten de Leidraad transitievisie warmte ontvangen. Deze bestaat uit een ‘Startanalyse’ op basis van het Vesta MAIS-model en een ‘Handreiking voor lokale analyse’ van het Expertise Centrum Warmte (ECW). 

Heeft u vragen over de wijze waarop u het Vesta MAIS-model kunt gebruiken? Of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen bij een transitievisie warmte? Neem dan contact op met Alexander Oei of Harry van Til

Brochure Warmtetransitie (pdf)

Key Experts

Alexander Oei Consultant Harry van Til Consultant