Documents vr, 02/08/2019 - 16:50 serdar.demirel File pdf222.pdf

Verwevenheid van vuurwapenhandel en terroristische netwerken

Klant: Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid | Sectoren: Security and Justice

Een belangrijke vraag voor opsporings- en inlichtingendiensten is of terroristen makkelijk aan (zware) vuurwapens kunnen komen. 

Een mogelijke manier is dat zij die betrekken vanuit wapenhandelaren die aan de traditionele georganiseerde misdaad leveren. Door het toegenomen aantal aanslagen met dergelijke zware vuurwapens, was het voor de Nederlandse overheid van belang om de Nederlandse situatie in kaart te brengen. Hoe komen Nederlandse terroristen aan hun vuurwapens?

Ecorys is samen met Bureau Bruinsma gecontracteerd om dit in kaart te brengen. Nadat een overzicht was gemaakt van verschillende theorieën en kennis uit de praktijk in andere landen, is een innovatieve methode toegepast op Nederlandse politie-data: een sociale netwerkanalyse (SNA). Aan de hand van persoonlijke contacten van terrorisme-verdachten, wapenhandelaren en vuurwapengebruikers is in elkaar gebracht of en hoe hun netwerken verweven zijn. Dit is uitgewerkt voor een grote casus, waarin (illegale) vuurwapens van een belangrijke Slowaakse vuurwapenleverancier centraal stonden. 

Een centrale groep actoren in deze casus is geïdentificeerd en daarna onder de loep genomen: Worden zij verdacht van terrorisme? Handelen zij zelf in wapens? Met wie hebben zij contact? En met wie staan hun contacten in contact? Op deze manier zijn de netwerken van deze individuen uitgewerkt, en kon een uitspraak worden gedaan over hoe de netwerken van gekende vuurwapenhandelaren en terroristen met elkaar verweven zijn. Een belangrijke conclusie is dat in Nederland geen sprake lijkt te zijn van een coherent terroristisch netwerk. Wel lijken terrorismeverdachten eenvoudig aan vuurwapens te kunnen komen via traditionele vuurwapenhandelaren.

Naast de inhoudelijke opbrengsten, heeft deze studie ook een protocol uitgewerkt voor de Nationale Politie waarmee zij in de toekomst zelf dergelijke ‘meta-netwerkanalyses’ op deze en andere terreinen kan toepassen.

Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens 

Key Experts

Niels van Wanrooij Consultant