Verlenging Project Versterking Medezeggenschap in po en vo na onderzoek Ecorys

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

Het project Versterking Medezeggenschap is in 2014 opgezet met als doel het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de door Ecorys geëvalueerde tweede projecttermijn 2016-2018, heeft het ministerie van OCW besloten om de financiering van dit project in 2019 te verlengen.

Project Versterking Medezeggenschap
Dit project kenmerkt zich onder andere door een samenwerking van werkgevers-, werknemers- en ouderorganisaties. Daarmee vertegenwoordigt het project de verschillende geledingen die betrokken zijn bij medezeggenschap in het po en Vo.

Resultaten evaluatie
Het project Versterking medezeggenschap heeft effect op versterking van de medezeggenschap op scholen in het po en Vo. Effecten zijn vooral te vinden in de professionalisering van de medezeggenschap, een betere rolverdeling, communicatie en informatie-uitwisseling tussen medezeggenschapsraad (MR) en bestuurder en betere communicatie met de achterban.

Vervolg van het project
Continuïteit in MR’en is een grote uitdaging. Dit is ook een reden dat versterking van de medezeggenschap nooit ‘af’ is: er zijn steeds weer nieuwe MR-leden met behoefte aan kennis van de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en kennis van de rolverdeling tussen MR en bestuurder. Het project Versterking medezeggenschap kan hier een goede bijdrage aan leveren. De gezamenlijkheid en neutraliteit vanuit de verschillende geledingen zijn van grote toegevoegde waarde voor het versterken van medezeggenschap. Wel komt er een aantal aandachtspunten en verbeterpunten naar boven, die kunnen leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie. Op basis daarvan doet Ecorys de volgende aanbevelingen voor het vervolg van project Versterking medezeggenschap:

  1. Reserveer meer budget voor publiciteit aan scholen over wat project te bieden heeft
  2. Verstevig het digitale aanbod op bijvoorbeeld InfoWMS
  3. Maak een strengere selectie voor deelname aan Quickstart-trainingen
  4. Vraag een financiële bijdrage voor deelname aan de begeleiding/training
  5. Formuleer realistische project-doelstellingen
  6. Maak onderscheid tussen een werkgroep en een stuurgroep

Het rapport van Ecorys is door minister Slob naar de Tweede Kamer verstuurd. Lees ook het eindrapport (pdf)

Key Experts

Menno Wester Consultant