Verkenning van mogelijkheden en impact van verplichte datadeling in de techsector

Klant: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Sectoren: Economic Growth

Data en de concentratie ervan bij enkele grote partijen worden in de economie en samenleving steeds belangrijker. De data is niet automatisch toegankelijk voor alle marktpartijen, maar vraagt om ontsluiting en ontdekking, ondersteund door intelligente manieren om data te duiden en te combineren met andere gegevens. Marktinitiatieven kunnen daar, op basis van vrijwilligheid, aan bijdragen, maar mogelijk is er meer nodig. Zowel nationaal als internationaal wordt in dit verband steeds vaker gesproken over het opleggen van datadeelverplichtingen. 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkent Ecorys in samenwerking met e-Conomics en Radicand Economics daartoe de rol van data in de technologiesector en de mogelijkheden voor datadelingsverplichtingen. De verkenning richt zich daarbij op het identificeren van kansen en risico’s van verplichte datadeling in verschillende tech- en datagedreven markten, zoals markten voor zoekmachines, sociale netwerken, betaaldiensten en administratieve bedrijfssoftware. 

De onderzoekers komen tot enkele beleidsadviezen. Zo wordt vanuit het oogpunt van innovatie aangeraden om de ontwikkeling van vertrouwde omgevingen voor datadeling te stimuleren en te zorgen voor wederkerigheid van datastromen. Vanuit concurrentieperspectief wordt geadviseerd om verticale datadeling te verplichten wanneer afgeschermde concurrentieposities verticale datastromen belemmeren en om specifieke type data ook horizontaal te delen om het risico van een kanteling van een markt verkleinen. Wel moet bij horizontale datadeling rekening worden gehouden met wederkerigheid. Tot slot wordt gesteld dat datadeling op grotere schaal passende maatregelen op het gebied van privacy en beveiliging vereist.

De uitkomsten van onze verkenning zullen door het Ministerie worden gebruikt om het beleid op datadeling, zoals beschreven in de ’Visie op datadeling tussen bedrijven’ van de Rijksoverheid uit 2019, verder te ontwikkelen. De inzichten zullen onder andere worden gebruikt in lopende en aankomende Europese beleidsdiscussies over datadeling, zoals de eind 2020 gepubliceerde Data Governance Act, Digital Markets Act en de voor later dit jaar aangekondigde Data Act.

Lees het volledige rapport op de website van de Rijksoverheid.
Voor meer informatie over het studierapport kunt u contact opnemen met Roel Peeters.
 

Key Experts

Roel Peeters Consultant