Verkenning naar MKBA-tool voor klimaatadaptatiemaatregelen

Klant: Overheden | Sectoren: Natural Resources

Ecorys werkte samen met het RIVM, Deltares, Tauw en de Universiteit van Wageningen aan een verkenning voor de ontwikkeling van een Maatschappelijke kosten-batentool (MKBA-tool) voor klimaatadaptatiemaatregelen. Deze verkenning maakt duidelijk hoe kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen in beeld te brengen zijn om besluitvorming te ondersteunen. De verkenning is bedoeld voor lokale overheden, ontwikkelaars en financiers die betrokken zijn bij beleid en besluitvorming, gebiedsontwikkeling en bouwprojecten. 

Het onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), dat tot doel heeft om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Onder andere het aanpassen aan klimaatverandering in stedelijk gebied is hier onderdeel van. 

In 2019 is in dit project onderzocht of er vraag is naar een MKBA-tool bij het maken van keuzes voor klimaatadaptatiemaatregelen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van deze tool bij het opstellen van een programma van eisen voor stedelijke gebiedsontwikkeling en het beheer van de buitenruimte. Zo geeft meer groen in de wijk niet alleen vermindering van wateroverlast en hittestress, maar kan het ook een bijdrage leveren aan verbetering van gezondheid, vermindering van fijnstof en verlaging van de geluidsbelasting. Verder draagt groen bij aan een verbetering van de biodiversiteit en biedt het ruimte om te recreëren en te ontspannen. Om de effecten van de verschillende beleidskeuzes vooraf in beeld te brengen kan een maatschappelijke kosten-batenanalyse hulp bieden. De MKBA-tool biedt een systematisch overzicht van de voor- en nadelen van een voorgenomen besluit.

Lees de rapportage (pdf) of neem voor meer informatie contact op met Susanne van der Kooij.

Key Experts

Susanne van der Kooij Consultant