Verbeterpunten van gebruik diagnose-instrumenten in beeld

Klant: Gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Veenendaal, werkbedrijf Senzer en Werkplein Fivelingo | Sectoren: Social Policy

Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' 

Highlights uit het artikel: 

  • Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering professioneler en de dienstverlening aan inwoners beter.
  • Inwoners krijgen meer regie over hun re-integratie of participatie proces
  • Betrek klantmanagers actief bij de implementatie en praat over hoe het instrument hun dagelijks werk makkelijker kan maken.
  • Deel ervaringen met verschillende instrumenten tussen gemeenten
  • Zet een volgende stap en betrek ook inwoners bij de evaluatie van het instrument. 

Meer informatie over diagnose bij re-integratie? Lees hier de door Ecorys opgestelde werkwijzer diagnose-instrumenten en vul het diagnose kompas in als u benieuwd bent wel instrument bij uw organisatie past. 
 

Key Experts

Annejet Kerckhaert Senior Consultant