Van cv-ketel naar duurzame warmte: Twee toekomstbeelden voor een warme Nederlandse gebouwde omgeving in 2030

Klant: Milieudefensie | Sectoren: Natural Resources

Milieudefensie heeft ons in september 2017 benaderd met de vraag hoe we op een ‘eerlijke wijze’ zouden kunnen omschakelen van aardgas naar duurzame warmte. Gezien de internationale klimaatafspraken uit Parijs, de klimaatambities uit het nieuwe regeerakkoord en de groeiende noodzaak om minder afhankelijk te worden van aardgas, is deze vraag sociaal-maatschappelijk zeer relevant.

Om de cliënt te voorzien van de juiste informatie omtrent de gestelde vraag, hebben wij de effecten van het verduurzamen van de lage temperatuur warmtevraag (met een focus op de woningmarkt) van de Nederlandse omgeving onderzocht. De omschakeling van aardgas naar duurzame warmte is een lokale tot regionale aangelegenheid. Een groot aantal warmtevoorzieningsoplossingen zijn integraal tegen elkaar afgewogen. Om de technisch-economisch meest optimale invulling van deze afweging te kunnen doorrekenen hebben wij gebruik gemaakt van het ruimtelijke energierekenmodel van het Planbureau voor de Leefomgeving: het VESTA+ model.

Er zijn drie scenario’s doorgerekend:

1) het referentie scenario – om de effecten van het huidig en voorgenomen beleid in beeld te brengen,
2) het laaghangend fruit scenario – om de buurten te vinden waarin het met ‘lichte ondersteuning’ al mogelijk is om over te stappen op duurzame warmte, en tenslotte,
3) het doelscenario – om de voorwaarden te vinden waaronder voor 80% van de Nederlandse woningen het technisch-economisch mogelijk moet zijn om over te stappen van aardgas naar duurzame warmte.

Om inzicht te bieden in de financiële uitdaging van de benodigde investeringen voor huishoudens hebben wij de resultaten uit de doorrekeningen gekoppeld aan data van het CBS over het inkomen en het energiegebruik van Nederlandse huishoudens. De resultaten van ons onderzoek concluderen dat zelfs wanneer huiseigenaren over voldoende vermogen beschikken om te investeren het overstappen op een alternatief voor aardgas een grote uitdaging zal zijn.

Online Kaart Warmtetransitie

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Key Experts

Alexander Oei Consultant