TTIP-studie Europese Commissie

Klant: Europese Commissie | Sectoren: Economic Growth

Naast het handelsverdrag met Canada (CETA), en het vrijhandelsverdrag in diensten (TiSA), is het toekomstige handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) een veel besproken onderwerp geweest de afgelopen paar jaar. 

Ecorys heeft in opdracht van de Europese Commissie een impactanalyse uitgevoerd aangaande dit verdrag. De studie heeft impact op de economie, sociale omstandigheden (inclusief mensenrechten), en het milieu geanalyseerd.

Tijdens dit 3 jaar durende project heeft Ecorys verschillende rapporten gepubliceerd. Het plan van aanpak en de methodologie waren beschreven in het eerste rapport, het inceptie-rapport. Het interim-rapport bevatte de globale economische, sociale, en milieu-impact analyse, als ook zes specifieke case studies. In de laatste fase van de studie zijn zeven verschillende goederen en diensten industrieën onder de loep genomen en heeft het team haar conclusies en aanbevelingen opgeschreven. De aanbevelingen hebben betrekking op de bovengenoemde onderwerpen en het tegengaan van mogelijke negatieve effecten. Ecorys heeft op 31 maart 2017 de studie afgerond en het eindrapport gepubliceerd.

Alle drie de rapporten zijn eerst in concept versie gepubliceerd en gepresenteerd tijdens workshops of civil society meetings. Tijdens deze meetings hebben stakeholders de mogelijkheid gekregen om feedback en input te geven. Het eindrapport, als ook de bijlagen, en de management samenvatting (Engels, Duits en Frans) kunt u op de downloadpagina van de projectwebsite vinden.

Key Experts

Paul Wymenga Senior Partner