Toepasbaarheid van Collective Impact Model in Europese steden

Klant: Stad Mechelen, Urban Agenda Partnership | Sectoren: Security and Justice

Stedelijke veiligheid is een van de prioriteiten van lokale beleidsmakers. De aanpak van complexe maatschappelijke problemen vergt een innovatieve aanpak. De variëteit aan problemen is ruim en loopt van drugs-gerelateerde problematiek en georganiseerde misdaad tot radicalisering. Binnen de Urban Agenda Partnership op het gebied van Veiligheid in Openbare Ruimte heeft de stad Mechelen ons gevraagd om onderzoek te doen naar interventiemodellen, waarbij verschillende partners gezamenlijk werken om complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken te adresseren. 

Wij hebben ons hierbij gericht op het Collective Impact Model die in de Verenigde Staten en Canada veel gebruikt worden. Dit model kan helpen verschillende actoren rondom de tafel te krijgen en gezamenlijk na te denken over de manieren waarop omgegaan kan worden met maatschappelijke uitdagingen, nieuwe omstandigheden en trends en het gebruik van data.

Wij hebben verschillende casussen onderzocht, waarbij het collective impact model gebruikt is. Een van de voorbeelden betreft Canada, waarbij gang-gerelateerde criminaliteit aangepakt is door families, scholen, maatschappelijke partners, kerken en politie gezamenlijk aan oplossingen te laten werken. In deze casus hebben deze partijen strategieën ontwikkeld met als doel jongeren weg te houden bij een criminele loopbaan. Omdat het collective impact model relatief nieuw is in Europese context, hebben wij de voornaamste uitdagingen en kansen van de toepasbaarheid op een rij gezet. Daarnaast hebben wij een lijst met aanbevelingen opgesteld om ondersteuning te bieden aan lokale beleidsmedewerkers bij het gebruik van de methodologie. 

Samengevat heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de kennis over verschillende uitdagingen in stedelijke veiligheid. Desalniettemin is meer inzicht nodig om de toepasbaarheid van het model voor steden van verschillende grootte te beoordelen. Ecorys kan ondersteuning bieden aan gemeenten in het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van dit soort initiatieven. 

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport (pdf) of neem contact op met onze consultant Mike Beke.
 

Key Experts

Mike Beke Senior consultant