Toekomstschets medische technologie

Klant: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Sectoren: Social Policy

Op 8 oktober 2018 stuurde minister Bruins (Medische Zorg en Sport) drie rapporten naar de Tweede Kamer over medische technologie.

De rapporten gaan over de toekomst van de medische technologiesector en medische hulpmiddelen. Twee van de drie rapporten zijn geschreven door Ecorys: ‘The future of the medical technology market’ en ‘The role of medical technologies and devices for patient-centred care'.

In de studie naar de toekomst van de medische technologie markt (MedTech-markt) presenteert Ecorys een duidelijke toekomstschets van de MedTech-markt, de hieraan gerelateerde kansen en uitdagingen voor de verschillende stakeholders (inclusief zorgverleners, zorgverzekeraars, MedTech-bedrijven, internationale vertegenwoordigers en overheidsinstanties), en doet aanbevelingen om deze toekomstige kansen optimaal te benutten en de uitdagingen het hoofd te bieden. Het tweede rapport gaat verder in op de rol die (medische) technologie in de toekomst kan spelen bij de verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten. In dit rapport zijn de voorwaarden voor diffusie van de op MedTech-gebaseerde geïntegreerde en efficiënte zorgmodellen ten behoeve van patiënten onderzocht.

Beide rapporten dragen bij aan de toekomst van de medische technologiesector in Nederland aan de beleidsvorming rondom de visie op medische technologie en hulpmiddelen.

Key Experts

Lucienne Berenschot Senior Consultant