Talis 2018 – een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren en schoolleiders in het Primair en Voortgezet Onderwijs

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap | Sectoren: Social Policy

Elke vijf jaar wordt Talis, een onderzoek geïnitieerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), uitgevoerd in tientallen landen wereldwijd.

Nederland doet voor de derde keer mee, en Ecorys vervult in samenwerking met onderzoeksbureau MOOZ in opdracht van het ministerie OCW de rol van National Project Manager voor Talis 2018 in Nederland. 

Talis 2018 stelt leraren en schoolleiders van deelnemende landen in staat om zich uit te spreken over het leraarsvak, en daarnaast kan er worden geleerd van elkaar middels de internationale vergelijkingen. De uitkomsten van Talis 2018 dienen als input voor beleidsontwikkeling in de komende jaren.

Het veldwerk van Talis 2018 start in januari 2018 en de afgelopen maanden is het Nederlandse Talis team druk bezig geweest met het benaderen van de geselecteerde scholen. Er moet namelijk een minimumrespons van 75% behaald worden om de Nederlandse resultaten als ‘geldig’ te beschouwen en meegenomen te worden in de internationale analyses. Om Talis 2018 te promoten is het Nederlandse Talis team de afgelopen maanden aanwezig geweest op landelijke congressen, zoals de ORD dagen, het NRO Congres en de Nationale Schoolleiders Top VO. 

Key Experts

Sarai Sapulete Senior Consultant