Studie naar de hoeveelheid verborgen vermogen in de internationale financiële centra en de impact van recente internationale richtlijnen in de strijd tegen belastingontduiking

Klant: Europese Commissie, DG TAXUD | Sectoren: Security and Justice

Het oprichten van drensoverschrijdende constructies om belasting te verschuiven gebeurt voornamelijk door ultra-rijke individuen (UHNWI) die hiervoor de middelen hebben. Zij investeren ongeveer de helft van hun vermogen in financiële middelen, gevolgd door vastgoed en contant geld. Aan de hand van financiële constructies, zoals trustfunds,wordt belasting ontweken en blijft het vermogen van de radar. Dat blijkt uit ons onderzoek naar de monitoring van verborgen vermogen door individuen in internationale financiële centra en naar de effecten van de invoering van Common Reporting Standards (CRS) en de richtlijn 2014/107/EU (DAC2) op het verhullen van vermogen door individuen. Dit onderzoek voerden wij uit in opdracht van DG TAXUD.

Het verborgen vermogen werd geschat op 8.6 biljoen Euro in 2018, waarbij de financiële centra zijn geïdentificeerd op basis van hun BNP. De studie toonde daarnaast aan dat de invoering van DAC2/CRS effect heeft gehad en het verbergen van vermogen bemoeilijkt heeft.  

Alle belastingbetalers zijn verplicht hun inkomen aan te geven bij de belastingaangiften. De belastingdienst heeft vaak goed zicht op de binnenlandse inkomsten door nationale rapportageverplichtingen. Buitenlandse inkomsten zijn echter minder bekend bij de overheid. Autoriteiten zijn hiervoor afhankelijk van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, zoals vastgelegd in de overeenkomsten DAC2 voor EU-lidstaten en CRS (Common Reporting Standards) voor de uitwisseling met landen buiten de EU. Uit eerder onderzoek bleek dat waarschijnlijk met name individuen in internationale financiële centra (IFC’s) hun rijkdom verbergen. Dat was de aanleiding voor dit onderzoek.

Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews in alle EU27 landen is inzicht verkregen in de kwalitatieve (en kwantitatieve) factoren van individuen die vermogen verbergen. Voor dit onderzoek hebben wij nationale autoriteiten, academici, maatschappelijke organisaties, journalisten, FIU en andere belangrijke actoren geïnterviewd.Daarnaast hebben wij een aantal verdiepende case studies gedaan om dieper en breder inzicht te krijgen in een aantal lidstaten. 

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport.
 

Key Experts

Mike Beke Senior consultant