Slimme en duurzame verstedelijking levert winst op voor de toekomst

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Regions and Cities, Transport and Infrastructure

Combineren we de inbreiding van steden met slimme oplossingen, dan ontstaat er grote maatschappelijke meerwaarde. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek naar de maatschappelijke impact van slimme en duurzame verstedelijking, dat wij uitvoerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanleiding voor het onderzoek was onder andere het in maart van dit jaar verschenen G40-rapport over slimme en duurzame verstedelijking. Daarin zijn positieve effecten van Smart City toepassingen benoemd, maar ontbrak een kosten-batenperspectief. De concrete vraag aan ons was daarom om gestructureerd en gekwantificeerd de maatschappelijke effecten in beeld te brengen van investeren in slimme en duurzame verstedelijking op de thema's ruimte, energie en mobiliteit in 44 gemeenten (G40 + G4).

Uit onze verkenning blijkt dat met een slimme inbreiding in steden een substantiële maatschappelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van de traditionele manier om een stad uit te breiden. De verkenning laat tevens zien dat er een integrale aanpak nodig is om een slimme inbreiding in steden mogelijk te maken. Er moet samenhangend worden geïnvesteerd in de domeinen ruimte, mobiliteit en energie. De forse baten in het energiedomein kunnen bijvoorbeeld niet worden gerealiseerd zonder de investeringen in het ruimtelijke domein (compact bouwen van energiezuinige woningen).

Tegelijkertijd zien we dat de relatief grote investeringen in het mobiliteitsdomein (o.a. de mobiliteitshubs) worden terugverdiend in het ruimtelijke domein, door het beperkte autobezit en de daarbij behorende vrijkomende parkeerplaatsen en extra groen in de stad. 

Onze consultants vertellen meer over hun bevindingen in dit artikel op de website van Dutch Mobility Innovations.
Lees ook het volledige onderzoeksrapport (pdf).

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met Walter Hulsker of Jessica Dirks.

Key Experts

Walter Hulsker Partner Jessica Dirks Senior consultant