Image

Ruimtelijke impact van de circulaire economie

Klant: Provincie Zuid-Holland | Sectoren: Natural Resources

Al in 2018 heeft Ecorys samen met BVR Adviseurs onderzocht hoe de ruimtebehoefte van de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) eruit kan zien. Met een verkennende studie en gesprekken met stakeholders hebben we gezamenlijk de ruimtelijke uitwerking van de Circulaire Economie in kaart gebracht.

Inmiddels werken we samen met BVR Adviseurs voor provincie Zuid-Holland aan een vergelijkbare zoektocht: Samen helpen we provincie Zuid-Holland bij het ontwikkelen van een ruimtelijke strategie waarin de circulaire ambities en doelstellingen – 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050 – worden vertaald naar concreet handelingsperspectief en beleidsvorming voor de provincie. De ruimtelijke strategie is de uitwerking van de strategie voor een circulaire provincie: ‘Samen versnellen’. Samen met de provincie schetsen we de contour van een ruimtelijke strategie, waarbij we in gaan op gebiedsgerichte ontwikkelingen, kansen en kwetsbaarheden en de rol die de provincie hierin kan pakken. 

Lees ook het het rapport 'De ruimtebehoefte van een meer circulaire Metropoolregio Amsterdam'.

Key Experts

Jonas Kolenberg Consultant Susanne van der Kooij Consultant