Risicoprofiel van de Nederlandse koopwoningmarkt in Europees perspectief

Klant: NVB | Sectoren: Regions and Cities

De Nederlandse woningmarkt kenmerkt zich door een relatief hoge Loan-to-Value (LTV) en relatief hoge hypotheekschulden. Dit kan een risico vormen voor de financiële stabiliteit. Daaruit ontstaat de vraag of Nederland voldoende vangnetten heeft om de risico’s te mitigeren.

Internationale toezichthouders, evenals De Nederlandsche Bank, benadrukken stelselmatig de noodzaak van aanvullende hervormingen zoals strengere leennormen. Daarom heeft Ecorys onderzocht wat het risicoprofiel van de Nederlandse koopwoningmarkt is en in welke mate de bestaande vangnetten voldoende bescherming bieden.

De belangrijkste conclusie is dat er op de Nederlandse koopwoningmarkt, ondanks een schijnbaar hoog risiconiveau, toch sprake is van zeer geringe wanbetalingen en gedwongen verkopen. Dit hangt samen met het uitgebreide systeem van risico mitigerende mechanismen in Nederland. Deze mechanismen bieden effectieve bescherming tegen de grotere financiële risico’s in vergelijking met andere Europese landen. Vanuit dat oogpunt is er geen noodzaak voor strengere regelgeving voor hypotheken, zoals het verlagen van de huidige LTV-limiet van 100 procent.

Vanuit sociaaleconomisch oogpunt is dat zelfs onwenselijk, omdat het de bereikbaarheid van woonruimte significant zal verminderen voor starters en de noodzaak tot bijsparen zal vergroten. Een niet te verwaarlozen deel van de starters zal daardoor nog meer problemen ondervinden in de wooncarrière. Bovendien kan de resulterende daling in de consumptie leiden tot extra macro-economische stabiliteitsrisico’s, wat juist het tegengestelde is van wat een LTV-limiet zou moeten bewerkstelligen.)

Meer weten? Lees het volledige onderzoeksrapport (pdf, Engels) of neem contact op met Erik van Ossenbruggen.
 

Key Experts

Michel Hek Sector Leader