Rendementsmonitor Warmteleveranciers

Klant: De Autoriteit Consument & Markt | Sectoren: Natural Resources

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de, door Ecorys opgestelde, ‘Rendementsmonitor’ gepubliceerd.

Hierin worden de financiële rendementen van warmteleveranciers geanalyseerd. De ACM rapporteert aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitkomsten. Dit is de tweede Rendementsmonitor sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet, en kijkt naar de rendementen in de jaren 2015 en 2016. De eerste Rendementsmonitor over de jaren 2013 en 2014 die ook door Ecorys werd opgesteld bracht de ACM in 2015 uit.
Klik hier voor de Rendementsmonitor.

Key Experts

Robert Haffner Sector Leader