Regionale Energiestrategieën: de rol van arbeidsmarkt en onderwijs

Klant: NPRES | Sectoren: Natural Resources

De beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten is cruciaal voor een succesvolle uitvoering van de Regionale Energiestrategieën (RES’en). De urgentie van het werkgelegenheidsprobleem wordt in veel RES’en benoemd, maar nog niet alle regio’s koppelen hier concrete acties aan.

In opdracht voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) heeft Ecorys een onderzoek gedaan naar de relatie tussen RES’en, arbeidsmarkt en onderwijs. Hierbij hebben onze onderzoekers in kaart gebracht welke stappen RES-regio’s hebben ondernomen op dit gebied en wat de belangrijkste knelpunten en successen waren. Bekijk het onderzoeksrapport (pdf).

Daarnaast hebben wij een werkblad uitgebracht met praktische handvatten om arbeidsmarkt en scholing te integreren in de RES. Bekijk de publicatie van de handreiking en het werkblad.

Key Experts

Menno van Benthem Senior consultant Yoeri Dijkhof Consultant