Prijsmonitoringsstudie: prijspeiling en internationale vergelijking van het nieuwe NTA 8800 energielabel

Klant: Ministerie van BZK en RVO | Sectoren: Regions and Cities, Natural Resources

De prijs voor het nieuwe NTA 8800 energielabel is vergelijkbaar met het oude Energie-Index label (EI), maar fors hoger dan de prijs van het oude Vereenvoudigd Energielabel (VEL). Dat is een greep uit de resultaten van onze prijspeiling en internationale vergelijking van het NTA 8800 energielabel, uitgevoerd samen met het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het rapport is in december door de minister van BZK, Kajsa Ollongren, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De energieprestaties van gebouwen worden in Nederland volgens een vaste methode berekend en vastgelegd in een energielabel. Per 1 januari 2021 is het NTA 8800 label in de plaats gekomen van het EI-label (voor woningen en utiliteitsgebouwen) en het VEL (alleen voor woningen). Dit is een nieuwe bepalingsmethode die voldoet aan de herziene Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van de Europese Unie. 

Prijsniveau Nederland
De markt voor energielabels is in Nederland sterk gesegmenteerd en de prijzen variëren afhankelijk van segment. Er kan daarom niet gesproken worden van ‘de prijs’ voor een energielabel. Daarnaast is de markt sterk in ontwikkeling. Desalniettemin waren de prijzen gedurende de onderzoeksperiode redelijk stabiel, waardoor er toch enkele conclusies kunnen worden getrokken over het prijsniveau. 
De tijdsduur en de uurtarieven bepalen in Nederland veelal de prijzen van de energielabels. Voor particuliere eengezinswoningen liggen de kosten tussen de 250 en 300 euro excl. btw. Woningcorporaties zijn over het algemeen goedkoper uit dan particulieren. Dit komt vooral doordat zij korting krijgen wanneer zij grote aantallen vergelijkbare woningen tegelijk van een label voorzien. De prijs komt voor woningcorporaties neer op rond de 100 euro excl. btw per woning. Ten opzichte van het oude EI-label blijven de prijzen vrijwel gelijk. Voor afnemers die voorheen gebruik maakten van het VEL zijn de prijzen echter fors hoger.

Prijsniveau in vergelijking met andere EU-lidstaten
Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door het EIB. Daaruit blijkt dat in andere EU-lidstaten, net als in Nederland, de tijdsduur en de uurtarieven de kosten van energielabels bepalen. Vergeleken met de andere lidstaten bevindt Nederland zich qua prijs in de middencategorie. Daarmee zijn wij goedkoper dan landen als Oostenrijk en Duitsland, maar duurder dan landen als Spanje en Frankrijk. De gemiddelde prijs in Nederland ligt dichtbij het Europese gemiddelde van 255 euro. Dit geldt echter niet voor energielabels voor individuele appartementen; die blijken veelal duurder dan in andere lidstaten die individuele appartementen labelen. Nader onderzoek om dit verschil te verklaren valt te overwegen. 

Meer weten? Lees het volledige onderzoeksrapport op de website van de rijksoverheid of neem contact op met Menno van Benthem

Key Experts

Menno van Benthem Senior consultant Yoeri Dijkhof Consultant