Image

Onderzoek naar invulling van het ‘Right to Challenge’ principe op het elektriciteitsnet

Klant: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Sectoren: Natural Resources

Ecorys heeft onderzoek gedaan naar hoe invulling kan worden gegeven aan het ‘Right to Challenge’ principe. De kern van dit principe is dat andere partijen het recht hebben om uitvoerders van publieke taken uit te dagen in hun taken en verantwoordelijkheden, waaronder netbeheerders. In het onderzoek hebben wij een brede interpretatie van het principe gehanteerd, waarbij wij onderscheid maken tussen 5 varianten. We schetsen op basis van literatuuronderzoek en interviews of deze varianten kunnen bijdragen aan het wegnemen van capaciteitsproblemen op het internet.

De krapte op het elektriciteitsnet zorgt momenteel voor grote problemen en belemmert de energietransitie. De regering is daarom middels een motie van kamerlid Boucke c.s. verzocht om te onderzoeken of er ruimte is in de wet- en regelgeving om de problemen op het elektriciteitsnet op te laten lossen door toepassing van het ‘Right to Challenge’ principe. In een kamerbrief over de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet is verwezen naar het rapport.

Meer weten? Lees ook de kamerbrief en het onderzoeksrapport (pdf).  

Key Experts

Harry van Til Principal Consultant Yoeri Dijkhof Consultant