Onderzoek naar informatie- en supportdiensten sociale exclusie

Klant: Eurofond | Sectoren: Social Policy

Eurofound heeft Ecorys de opdracht gegeven om informatie- en supportdiensten op het gebied van sociale exclusie en gezondheid onder jongeren in de EU in kaart te brengen.

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met Ecorys UK en Ecorys Bulgarije. 

Naar aanleiding van het hoge percentage jongeren in de EU dat een verhoogd risico heeft op sociale exclusie, heeft Eurofund Ecorys gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Sociale exclusie wordt door de EU gedefinieerd als een proces waarbij bepaalde personen naar de rand van de samenleving worden gedreven. Dit heeft als gevolg dat deze mensen verhinderd worden om (volledig) deel te nemen aan de maatschappij op grond van hun armoede, gebrek aan basiscompetenties of door discriminatie. Enkele voorbeelden: jongeren die gepest worden, jongeren met depressies of verslavingen, jongeren met seksueel georiënteerde problemen, jongeren met een fysieke beperking, jongeren die dakloos zijn of jongeren met tienerzwangerschappen.

In de afgelopen jaren zijn er binnen de EU verschillende initiatieven opgezet om deze jongeren te voorzien van informatie en support. Echter, uit de praktijk blijkt dat er nog barrières zijn die jongeren ervan weerhouden om gebruik te maken van deze informatie- en supportservices, bijvoorbeeld door afstand, onduidelijkheid over de services en schaamte. Dit onderzoek zal wat betreft deze barrières drie verschillende casestudies uit vijf geselecteerde EU lidstaten beschrijven, evenals de toegepaste methoden om deze barrières te overbruggen. 

Ecorys zal poberen om met dit onderzoek vanuit de casestudies oplossingen te genereren die de toegang en het gebruik van informatie- en supportservices onder jongeren met een verhoogd risico op sociale exclusie doen toenemen. Deze oplossingen kunnen vervolgens door (nieuwe) initiatieven worden toegepast om op een succesvolle wijze de sociale exclusie onder jongeren te verminderen en/of te voorkomen.
 

Key Experts

Alessandra Cancedda Senior Consultant