Onderzoek naar het verbeteren van besluitvorming op basis van Health Technology Assessment

Klant: International Network of Agencies for Health Technology Assessment | Sectoren: Social Policy

HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on)gewenste effecten van gezondheidzorgstechnologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht.

Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld om te achterhalen in hoeverre bestaande HTA-praktijken nieuwe inzichten rondom o.a. legitimiteit en transparantie in besluitvorming toepassen.

Op basis van desk research gecombineerd met interviews met relevante belanghebbenden wordt vastgesteld dat HTA-praktijken in Canada, Schotland en Engeland het meest in overeenstemming zijn met het evaluatieraamwerk. Australië, Duitsland en Frankijk volgen op de voet, terwijl Argentinië en Zuid Korea aan het begin staan. Brazilië en Thailand nemen een middenpositie in. Echter, alle landen kunnen nog op bepaalde punten verbeteren. Dit geldt vooral op het terrein van 1) scoping, 2) betrekken van relevante belanghebbenden, 3) inclusie van relevante patiëntkenmerken en 4) monitoring en evaluatie van de vergoedingsbesluiten.

Key Experts

Kim Weistra Senior Consultant