Onderzoek naar de uitwisseling van informatie tussen kinderdagverblijven, bso’s en basisscholen

Klant: Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) | Sectoren: Social Policy

Op dit moment is nog weinig bekend over hoe kinderopvangorganisaties en basisscholen informatie uitwisselen over kinderen. In opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert Ecorys samen met Sardes en MOOZ onderzoek uit naar deze informatieoverdracht.

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:

Welke (aanvullende) behoefte aan onderlinge informatieoverdracht is er bij scholen en kinderopvangorganisaties om een goede doorlopende ontwikkellijn aan te kunnen bieden voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar?

Doel van dit onderzoek is om:

  • te achterhalen welke manieren van informatieoverdracht goed werken;
  • te bekijken waar behoefte aan is als het gaat om informatieoverdracht;
  • te achterhalen of en hoe het overdragen van informatie over kinderen bijdraagt aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor 0-12 jarigen.

Bij dit onderzoek maken we gebruik van (1) literatuuronderzoek, (2) interviews met informatie-experts, (3) enquêtes onder schoolleiders in het basisonderwijs en kinderopvangmanagers, (4) interviews met schoolleiders en kinderopvangmanagers en (5) focusgroepsgesprekken. 

Vanaf september kunt u de enquête over informatie-uitwisseling invullen. Geselecteerde basisscholen en kinderopvangorganisaties ontvangen hierover een e-mail met meer informatie. Uw ervaringen zijn zeer waardevol. Met het invullen van de enquête helpt u ons enorm met dit belangrijke onderzoek.

Key Experts

Menno Wester Consultant