Onderzoek naar benodigd aantal coffeeshops

Klant: Gemeente Rotterdam | Sectoren: Regions and Cities

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Ecorys onderzocht hoeveel coffeeshops de gemeente nodig heeft.

Hierbij is strikt uitgegaan van de economische behoefte: de verhouding tussen vraag en aanbod. 

Daarvoor zijn twee peilmomenten gekozen, namelijk het jaar 2016 (het laatste jaar waarover statistieken beschikbaar zijn) en het jaar 2021 (vijf jaar later).

Voor de vraagzijde is gebruik gemaakt van ‘het recente gebruik van cannabis door de inwoners van Rotterdam’. De gebruikte vraagzijde is gemeten door de GGD. De historische trend van de ontwikkeling van het recent gebruik van cannabis is doorgetrokken tot het jaar 2021. Het gebruik van cannabis stijgt. In 2016 gebruikte ongeveer 11% van de Rotterdammers recent cannabis; in 2021 zal dat rond de 12,5% liggen.

In het jaar 2016 waren er in Rotterdam ongeveer 34 coffeeshops benodigd. Als de bezoeken van toeristen aan coffeeshops wordt meegeteld, waren er 41 coffeeshops nodig.  Tot de toeristen zijn inwoners van andere gemeenten van Nederland die Rotterdam bezoeken gerekend, maar ook buitenlandse toeristen.

Omdat er begin 2016 in Rotterdam 38 coffeeshops waren, kan worden gesteld dat de markt min of meer in evenwicht was. Voor het jaar 2021 wordt door Ecorys verwacht dat er dan 38 tot 39 coffeeshops in Rotterdam benodigd zullen zijn. Worden de toeristen meegeteld, zullen er 46 tot 47 coffeeshops benodigd zijn.

De gemeente Rotterdam zal het onderzoek gebruiken bij het aanpassen van haar coffeeshopbeleid.

Klik hier voor het hele rapport.
 

Key Experts

Wilbert Kroesen Principal Consultant