Onderzoek maatschappelijke effecten van het gebruik van voorschoolse voorzieningen

Klant: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Sectoren: Social Policy

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Ecorys de maatschappelijke effecten van het gebruik van voorschoolse voorzieningen onderzocht.

Het ministerie wilde inzicht in de beoogde effecten, indien ouders die nu nog geen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen voor hun peuters, dit in de toekomst wel gaan doen. 

In 2015 ging in Nederland ongeveer 15 procent van de peuters niet naar een voorschoolse voorziening. Deze situatie is ongewenst. Voorschoolse voorzieningen kunnen immers helpen het kind een goede start te geven in de maatschappij. Om deze reden hebben het Rijk en de VNG in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt die tot doel hebben dat alle peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening.

Ecorys heeft een monitor uitgevoerd om te achterhalen welke inspanning gemeenten verrichten om ouders te stimuleren hun peuter aan te melden voor een voorschoolse voorziening. Verder heeft Ecorys de maatschappelijke effecten onderzocht. Het onderzoek bestond uit  een literatuurstudie, een Synmind online consultatie en een focusgroep. Experts uit wetenschap en praktijk werden in diverse stappen in het onderzoek betrokken. Sterke betrokkenheid van het veld leidde tot een breed gedragen selectie van meetbare effecten. 

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant