(On-)mogelijkheden studentenreisproduct

Klant: Ministerie van OCW | Sectoren: Social Policy

Een aanzienlijk aantal studenten vergeet na afronding van de studie hun studentenreisproduct stop te zetten. Hierdoor kunnen zij hoge boetes oplopen. Daarom voert Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Hypercube en bureau Verhelder, een onderzoek uit naar de (on-)mogelijkheden om de OV-kaart voor studenten automatisch te laten stoppen wanneer studenten zijn afgestudeerd

Voor studenten op het MBO geldt dat zij een studentenreisproduct krijgen voor 7 jaar. Voor studenten op het HBO of aan de universiteit is dit 5 jaar. In de meeste gevallen geldt dat studenten hun reisproduct vóór de zomer moeten stopzetten en de ervaring leert dat veel studenten dit vergeten. Een student die dit vergeet moet 194,- euro per maand aan DUO betalen. Bovenop de studiefinanciering die tegenwoordig een lening is, kunnen de schulden bij DUO daardoor snel oplopen. Om dit in de toekomst te voorkomen zal Ecorys gaan onderzoeken of het mogelijk is om de studentenproducten automatisch te laten stoppen wanneer studenten zijn afgestudeerd. Het onderzoek is eind mei van start gegaan en zal in oktober worden afgerond. 

Key Experts

Bart Witmond Partner