Mobiliteitshubs als oplossing voor behoud van leefbaarheid én bereikbaarheid van onze steden? Wij zetten financiële én maatschappelijke effecten voor u op een rij

Klant: | Sectoren: Transport and Infrastructure

Gemeenten worstelen met vraagstukken over mobiliteit en parkeren. Hoe zorg je ervoor dat je stad of dorp bereikbaar blijft, en tegelijkertijd de leefomgeving niet in het geding komt? De mobiliteitshub zien we steeds vaker als oplossing hiervoor.

Een mobiliteitshub kan meerdere doelen dienen: 

  • Bundelen van reizigersstromen voor het openbaar vervoer in landelijkegebieden;
  • Afvangen van autoverkeer aan de stadsrand 
  • Efficiënt omgaan met de ruimte door meerdere functies in één gebouw onder te brengen. De traditionele parkeergarage krijgt tegelijktijd de functie van een aantrekkelijke verblijfslocatie met slimme mobiliteitsoplossingen
  • Afhankelijk van de combinatie van functies, kan de mobiliteitshub een breed scala aan effecten opleveren.: Niet alleen financiële effecten, maar ook maatschappelijke effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Onderbouwing van mobiliteitshubs
Ecorys heeft recentelijk de onderbouwing van meerdere mobiliteitshub onder de loep genomen. Eerst is de parkeerbehoefte inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan hebben wij een vertaling gemaakt naar de parkeerexploitatie, de maatschappelijke effecten en/of de mogelijkheden van financiering van het vastgoed. Hieronder beschrijven we kort twee voorbeeldprojecten.

Voorbeeld gebied Arenapoort
Voor het gebied ArenaPoort zoekt de gemeente Amsterdam naar een efficiënte oplossing voor verschillende parkeerfuncties (parkeren voor kantoren, evenementen, P&R, taxi’s en touringcars). Bij deze parkeerfuncties wil de gemeente ook deelmobiliteit aanbieden, en het is de wens om de hub dicht bij openbaar vervoer te realiseren. Ook komen er maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de hub en sportvoorzieningen op het dak. Door deze combinatie van functies wordt er ruimte vrijgespeeld voor gebiedsontwikkeling en draagt de hub bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in het gebied. De gemeente Amsterdam had behoefte aan inzicht in de maatschappelijke effecten die verwacht mogen worden van deze hub, naast puur de financiële effecten op de parkeerexploitatie. Ecorys heeft een analyse gemaakt van bereikbaarheidseffecten, leefbaarheidseffecten en effecten op ruimtelijke kwaliteit. Op die manier is de maatschappelijk toegevoegde waarde van de hub onderbouwd. Op basis van deze analyse hebben we de gemeente tevens ondersteund in de zoektocht naar mogelijkheden voor de financiering van de hub.

Voorbeeld gebied Arenapoort 1

Voorbeeld gebied Arenapoort 2

Voorbeeld mobiliteitshub Buiksloterham
Voor de mobiliteitshub Buiksloterham in Amsterdam heeft Ecorys de parkeerexploitatie opgesteld. De mobiliteitshub moet mobiliteitsoplossingen voor bewoners bieden. Daarnaast heeft het als doel om het autoverkeer in het gebied te minimaliseren door parkeervoorzieningen voor bezoekers centraal te clusteren. Wij hebben voor dit project  samengewerkt met Movares, die de parkeerbehoefte geraamd heeft en de investeringskosten ingeschat heeft. Ecorys heeft vervolgens de parkeerexploitatie opgesteld. Tevens hebben we de gemeente geadviseerd over invulling van deelmobiliteitsoplossingen in het gebied. We maakten daarbij een analyse  van het te verwachten gebruik en randvoorwaarden.

Wilt u ook inzicht in de effecten van mogelijke mobiliteitshubs in uw gemeente? Neem dan contact op met Eline Devillers of Joost Kessler.
 

Figuur mobiliteitshub

Key Experts

Eline Devillers Sector Manager Joost Kessler Senior consultant