Meer focus op opleiding en ontwikkeling nodig bij ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Klant: Gemeente Katwijk | Sectoren: Social Policy

29-03-2021

Investeren in opleiding en ontwikkeling is belangrijk voor een duurzame oplossing om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Consulenten van sociale diensten missen echter aanbod op dit gebied. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij uitvoerden in opdracht van de Gemeente Katwijk. Voor deze gemeente brachten onze onderzoekers in kaart wat er in de toekomst nodig is om ondersteuning te bieden aan inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is gekeken naar de huidige en toekomstige doelgroep van de B6 gemeenten (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen). De uitkomsten van dit onderzoek leveren bouwstenen voor maatschappelijke businesscases waarmee de gemeente beleidskeuzes kan maken. 

Aanpak van het onderzoek
Om de ervaringen en behoeften van de doelgroep in beeld te brengen, heeft ons onderzoeksteam  interviews gehouden met klanten. Ook hebben zij input opgehaald bij twee experts over maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen die van invloed zijn op de ondersteuningsbehoeften van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in de toekomst. 

Resultaten
Consulenten missen aanbod gericht op opleiding en ontwikkeling. Nu zijn trajecten vaak sterk gericht op zo snel mogelijk aan het werk komen, terwijl voor een duurzame uitstroom het belangrijk is te investeren in opleiding om een succesvoller match te kunnen maken. 

Ondersteuningsbehoefte in de toekomst 
Uit ons onderzoek komen een aantal klantprofielen naar voren die in de toekomst extra aandacht vragen:

  • Voor jongeren tot 27 jaar, is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Het helpt als er tijdig met scholen in gesprek wordt gegaan om jongeren uit het speciaal onderwijs een plek te bieden op de arbeidsmarkt. 
  • Het helpt als consulenten meegaan naar sollicitatiegesprekken en het verhaal van de statushouder kunnen vertellen aan een potentiële werkgever. Door de taalbarrière is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot. 
  • Klanten met psychische problemen hebben ondersteuning nodig op diverse leefgebieden, zoals financiën of het hebben en onderhouden van sociale contacten. 
  • De groep inwoners met een arbeidsbeperking wordt groter en meer divers. Een succesvolle samenwerking tussen partijen én de klant bij het vinden van een geschikte werkplek is hierbij cruciaal. 
  • Ongeacht de doelgroep is het belangrijk de ondersteuning in de toekomst aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert of Indra van der Valk

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant