Maritime Delta Monitor

Klant: | Sectoren: Transport and Infrastructure

Op 5 oktober 2018 werd de door Ecorys gecoördineerde Maritime Delta Monitor 2017 door wethouder Burggraaf van Dordrecht aangeboden aan Agnes Mulder, voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

In de monitor, uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Erasmus UPT, is onderzocht hoe het maritieme cluster in de Maritime Delta regio zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Zowel de sociaal-economische effecten (werkgelegenheid, toegevoegde waarde) als thema’s rond arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie & vestigingsklimaat zijn voor de regio in kaart gebracht.

De economie van de Maritime Delta groeit. Tussen 2014 en 2016 zijn het aantal bedrijfsvestigingen, de omzet en toegevoegde waarde van het cluster gestegen. Vergeleken met 2014 is het aantal bedrijfsvestigingen in 2016 zelfs met 24% toegenomen. Ook nam de werkgelegenheid van de Maritime Delta in dezelfde periode toe terwijl deze op landelijk niveau afnam. Maar liefst 43% van alle directe maritieme werkgelegenheid in Nederland bevindt zich in deze regio.

Ook op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Partijen uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. De regio is bakermat van enkele innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in de maritieme sector.

Key Experts

Onno de Jong Consultant