Maritieme Monitor 2018

Klant: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

Tijdens het Maritime Awards Gala 2018 overhandigde Cora van Nieuwenhuizen de Maritieme Monitor aan Wim van Sluis, voorzitter stichting Nederland Maritiem Land. 

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren.

Wim van Sluis, voorzitter Nederland Maritiem Land, benadrukte bij de ontvangst van de Maritieme Monitor 2018 het belang van het hebben van goede cijfers over de maritieme sector. Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie van IenW de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt. Deze monitor werd ook op het Maritime Awards Gala overhandigd. Namens de Brancheorganisatie Zeehavens nam Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam, deze studie in ontvangst.

Uit de monitor blijkt dat in vergelijking met de groei van de Nederlandse economie als geheel (4,1%) de sector in 2017 met een groei van 0,1% achter blijft. Het lijkt erop dat bedrijven na het zwakke jaar 2016 in omzetgroei hebben geïnvesteerd en niet zozeer in een uitbreiding van personeel of direct herstel van de winst. De totale productiewaarde van de maritieme cluster was in 2017 €55,1 miljard. Daarvan is €18,5 miljard direct bijgedragen aan toegevoegde waarde van de Nederlandse economie en indirect kwam daar nog €4,3 miljard bij van bijvoorbeeld toeleveringsbedrijven. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,1% van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2017 werk aan 258.722 medewerkers waarvan circa 166.763 in de sector zelf werken (2,85% van de werkgelegenheid in Nederland).
 

Key Experts

Marten van den Bossche Senior Partner