Maatschappelijke Rendementscyclus

Klant: Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid | Sectoren: Social Policy, Regions and Cities, Transport and Infrastructure, Security and Justice, Natural Resources

Wilt u inzicht in welke stappen u kunt nemen om uw beleid verder te ontwikkelen en het hoogste maatschappelijke rendement behalen? Bent u van plan een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren en wilt u inzicht in welke fase u bent of welke tool u kunt inzetten? Onze Maatschappelijke Rendementscyclus helpt u daarbij!

Gemeenten, provincies en de Rijksoverheid, maar ook private partijen, beslissen over de toekomst en inrichting van onze samenleving. Steeds vaker staan zij voor de uitdaging om buiten de gebaande paden bij te dragen aan oplossingen waar we samen beter van worden; oplossingen met de hoogste maatschappelijke waarde.

Ecorys ondersteunt al 90 jaar bij het maken van strategische keuzes. Wij vinden dat beslissingen gefundeerd moeten worden genomen. Om het besluitvormingsproces te ondersteunen, hebben wij de maatschappelijke rendementscyclus ontwikkeld.

Start de Maatschappelijke Rendementscyclus

Key Experts

Indra van der Valk Consultant