Livegang Digitale Gesprekshulp voor gemeenten: samen schulden voorkomen

Klant: Schouders Eronder | Sectoren: Social Policy

19-03-2020

Houdt u zich bezig met schuldpreventie bij burgers? De tool Digitale Gesprekshulp helpt u bij het opstarten van een samenwerking met partijen rond vroegsignalering en preventie van schulden. 

In opdracht van Schouders Eronder ontwikkelden wij samen met EMB AV deze handige tool voor gemeenten. De tool helpt gemeenten relevante partijen te kiezen, aan tafel te krijgen en aan de hand van stellingen een inhoudelijk en gestructureerd gesprek te voeren. Op basis daarvan kan een gezamenlijke verbeteragenda opgesteld worden. 

De gesprekshulp bevat een checklist voor het gesprek met partijen binnen een gemeente rond 17 succesfactoren die bijdragen aan een integrale schuldhulpverlening. 

Partijen aan tafel kunnen zijn: afdelingen binnen de gemeente (o.a. afdeling werk en inkomen, gemeentelijke belastingen, zorg, economie), lokale samenwerkingspartners (o.a. welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties), maar ook woningcorporaties, nutsbedrijven, huisartsen, scholen en werkgevers. Gemeenten kiezen zelf wie ze aan tafel willen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Indra van der Valk

Key Experts

Indra van der Valk Consultant