Image

Lancering van de ketenaanpak: depressiepreventie bij mantelzorgers

Klant: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Sectoren: Social Policy

Mantelzorgers zijn onmisbaar in het Nederlandse zorglandschap. Door een groeiende zorgvraag en een tekort aan (zorg)personeel wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Het is van belang om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen om overbelasting en uiteindelijk depressieve klachten te voorkomen. In opdracht van het Ministerie van VWS hebben Ecorys en PROOF Adviseurs een ketenaanpak ontwikkeld die de samenwerking van ketenpartners versterkt en de ondersteuning voor mantelzorgers optimaliseert.

Ontwikkeling van de ketenaanpak
Tijdens de week van de mentale gezondheid 2023 lanceren PROOF Adviseurs en Ecorys de handreiking van deze ketenaanpak. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in drie gemeenten de ketenaanpak ontwikkeld en uitgetest. Het doel is te inspireren tot (mogelijkheden) voor ketensamenwerking en concreet maken hoe de samenwerking voor depressiepreventie bij mantelzorgers ingericht kan worden, voor alle organisaties die een rol hebben bij de ondersteuning van mantelzorgers.

Evaluatie & monitoring 
In het kader van evaluatie en monitoring heeft Ecorys gedurende het project gewerkt met persona’s en ketenanalyses.

Persona’s zijn gedetailleerde beschrijvingen van een fictieve mantelzorger, die helpen kennis over de doelgroep ‘tot leven’ te brengen. Zo krijgen verschillende groepen, zoals werkende mantelzorgers of mantelzorgers met een migratieachtergrond, een naam en gezicht. In de verschillende pilotgemeenten werden de persona’s met enthousiasme ontvangen. Ze werkten als een katalysator voor het gesprek over de behoeften van mantelzorgers in de regio en gaven organisaties inzicht in elkaars doelgroep en werkwijze. 
Een ketenanalyse is een hulpmiddel om de actuele situatie rondom samenwerkende partners visueel te weergeven. De grafische weergave van de keten geeft inzicht in de samenstelling van de keten, welke samenwerking al bestaat en waar behoefte is aan versterking. Daarnaast is het een monitoringsinstrument voor ontwikkelingen in de keten. 

De handreiking geeft meer inzicht in hoe gewerkt kan worden met persona’s en ketenanalyses en is hier te vinden. Zie voor meer informatie over de handreiking en de ketenaanpak het artikel van PROOF adviseurs.

Key Experts

Renée Rijntjes Consultant