Kosten, vergoedingen en knelpunten pleegzorg

Klant: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Sectoren: Social Policy

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet onderzoek naar pleegzorg. 

Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te geven over de gehanteerde tarieven voor pleegzorg. Hieronder vallen de kosten die pleegzorgaanbieders maken, en ook de kosten en vergoedingen waar pleegouders mee te maken hebben. 

Pleegzorg neemt een belangrijke positie in binnen de jeugdhulp. Wanneer een kind (tijdelijk) niet in de eigen gezinssituatie kan wonen, is het belangrijk dat een kind ‘zo thuis mogelijk woont’. Inzage in mogelijke knel- en verbeterpunten maakt dat beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften bij pleegzorg. 

Ecorys heeft dit onderzoek uitgevoerd door zowel pleegouders als pleegzorgorganisaties te bevragen middels enquêtes. Daarnaast is er een focusgroep gehouden met pleegzorgorganisaties en een focusgroep met gemeenten. Hierin werd dieper ingegaan op knelpunten zoals: 

  • De communicatie tussen pleegzorgorganisaties en gemeenten; 
  • De tarieven die gemeenten hanteren voor pleegzorg.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant