Kennissessie "De inclusieve arbeidsmarkt"

Klant: Kennissessie arbeidsmarkt | Sectoren: Social Policy

De inclusieve arbeidsmarkt. Blijft het bij dromen of kunnen we gezamenlijk optrekken door middel van gerichte daden?

Deze tegenstelling stond donderdagmiddag 26 april centraal in de door Ecorys georganiseerde kennissessie “de inclusieve arbeidsmarkt, tussen droom en daad”.

Onderzoeker Peter Brouwer van Start Foundation mocht het spits afbijten. Als onafhankelijk maatschappelijk investeerder wil Start Foundation bijdragen aan de creatie van werk voor mensen met minder kansen, met als uiteindelijk doel een “arbeidsmarkt waar iedereen welkom is en werk heeft dat op waarde wordt geschat”. In zijn presentatie benoemde Peter een aantal knel- en aanknopingspunten om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. 
Vervolgens ging Peter in op een aantal focusgebieden waar Start Foundation zich op richt om te komen tot een inclusievere arbeidsmarkt. In het bijzonder ging hij in op de parallelle arbeidsmarkt, een concept dat Start Foundation in samenwerking met de Universiteit Tilburg aan het ontwikkelen is. Centraal uitgangspunt is dat er aan de ene kant een behoefte is aan activiteiten die nu niet als werk gelden, zogenoemde latente vraag. Hieronder kan bijvoorbeeld het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen worden verstaan. Aan de andere kant is er een grote groep mensen die op het moment niet werkt, maar dat wel wil en dus in de behoefte aan deze activiteiten kan voorzien. 

De tweede spreker deze middag was Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts MVS – het participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen & Schiedam. In haar ambitie om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten constateert ze dat mensen in het huidige systeem duurzaam afhankelijk zijn gemaakt van inkomensondersteuning. Ze pleit voor een nieuw sociaal stelsel, waarbij er geen uitkeringen meer zijn maar iedereen die kan werken een basisbaan heeft. Uitgangspunt hierbij is dat inkomensondersteuning aan de ene kant veel geld kost, niets oplevert en werk aan de andere kant juist veel meer is dan alleen een inkomen. 
Na de plenaire sessie ging de zaal uiteen in drie groepen voor de ronde tafelsessies. Tijdens deze sessie werden drie innovatieve concepten besproken die elk op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt:

  • Kennisalliantie Inclusiviteit en Technologie 
  • Participatiescan
  • Smrt.bio

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd in Sociaal Bestek

Key Experts

Menno Wester Consultant