Kansen en knelpunten in de financiële opsporing

Klant: Politie en Wetenschap | Sectoren: Security and Justice

Nederland loopt in Europa voorop in het toepassen van financiële vaardigheden in opsporingsonderzoeken. Toch ervaren financieel rechercheurs knelpunten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn belemmeringen in het kunnen delen van informatie met andere opsporingsinstanties en de beperkte basiskennis van financiële opsporing binnen andere onderdelen van de politieorganisatie. Om de leidende rol op het gebied van financiële opsporing te behouden, is het van belang dat financieel rechercheren permanent onder de aandacht blijft en dat er voldoende tijd en ruimte is om financiële onderzoeken uit te voeren en nieuwe initiatieven te starten. Hiertoe onderzocht Ecorys in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap welke knelpunten financieel rechercheurs ervaren en hoe deze verholpen kunnen worden. 

Knelpunten en oplossingen in beeld
De onderzoekers brachten, in nauwe samenwerking met de politie, in kaart wat de ervaringen van financieel rechercheurs in de dagelijkse praktijk zijn, welke knelpunten zij ervaren in hun werk en hoe het financieel rechercheren verder ontwikkeld kan worden. Daarnaast keken de onderzoekers naar mogelijkheden om de knelpunten te verhelpen. Hierbij lag de nadruk op reeds bestaande en goed werkende initiatieven binnen zowel de Nederlandse politieorganisatie als initiatieven van buitenlandse politie-eenheden.

Best practices
In samenspraak met een groep financieel rechercheurs hebben de onderzoekers vijf goed werkende initiatieven (casestudy's) uitgekozen en verder uitgediept. Deze initiatieven waren de opzet van het ideale afpakteam (Nederland), de mogelijkheden voor het maatschappelijk herbestemmen van criminele goederen en gelden (geïnspireerd door Italië en Schotland), de versterking van de samenwerking tussen de informatieafdeling en de opsporing (vergelijking met het Verenigd Koninkrijk), de verdere integratie van de financiële component binnen de politieorganisatie als geheel en het onderwijs in het bijzonder (Nederland), en de mogelijkheden voor het confisqueren van crimineel verkregen goederen of vermogen zonder aanwijsbare dader (met Italië als inspiratiebron). 

Innovatie en verandering
De onderzoekers vergeleken de casestudy’s met elkaar en daarbij viel de positieve houding van de politieorganisatie ten opzichte van innovatie en verandering op. Eenheden krijgen, binnen de gestelde kaders, relatief veel ruimte om te experimenteren en nieuwe initiatieven op te zetten. Hierbij kunnen nieuwe vormen van (samen)werken worden toegepast. Om de initiatieven verder te versterken en faciliteren, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat financieel rechercheren permanent onder de aandacht blijft. Daarbij is het bieden van voldoende tijd en ruimte om financiële onderzoeken uit te voeren van groot belang. Hetzelfde geldt voor het opstarten van nieuwe initiatieven op dit gebied. Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan Nederland zijn leidende rol op het terrein van financiële opsporing behouden.

Bekijk het onderzoeksrapport. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Linette de Swart.

Key Experts

Linette de Swart Senior consultant